išrišinėti

išrišinėti
išrišinė́ti 1. K iter. dem. išrišti 1. 2. iter. dem. išrišti 8: Išrišinėjo bėgančius klausimus TS1901,2-3b. 3. iter. dem. išrišti 9: Išrišinėjo griešninkus brš. \ rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; išrišinėti; nurišinėti; parišinėti; perrišinėti; pririšinėti; surišinėti; užrišinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • aprišinėti — K iter. dem. aprišti 3: Pirmą Kūčią aprišinėja obelaites, kad obuolių būt (priet.) Pst. | refl. K. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; išrišinėti; nurišinėti; parišinėti; perrišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrišinėti — 1. iter. dem. atrišti 2: Albinas atrišinėjo prie drobynų pritvirtintus dalgiakočius V.Bub. 2. K iter. dem. atrišti 4: Gal praalkai, Juozapėli? Aš čia turiu paėmusi… – ėmė ji atrišinėti mazgelį J.Balt. Atrišinėti kurpių dirželius buvo laikoma… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurišinėti — 1. K iter. dem. nurišti 1. 2. iter. dem. nurišti 4: Šituo siūlu skausmą nurišinėja Aps. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; išrišinėti; nurišinėti; parišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parišinėti — K iter. dem. parišti 1: Kazokai parišinėjo arkliams plaušines uodegas rš. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; išrišinėti; nurišinėti; parišinėti; perrišinėti; pririš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perrišinėti — 1. K iter. dem. perrišti 3: Daura prisiartino prie sužeistųjų, kuriuos guviai perrišinėjo sanitarė Marytė J.Balt. 2. iter. dem. perrišti 5: Karves perrišinėjam Dglš. Einu da gyvulių perrišinėti Kt. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pririšinėti — SD1151, K iter. dem. pririšti: 1. Vytelių laibučių tokių prisirenka miške pririšinėt kartelelėm (stogą dengiant) Aps. 2. Kur karves pririšinėja pūnėj, tai ryšys LKT289(Ker). ║ Pririšinėja ana ožką, negano Aps. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rišinėti — rišinėti, ėja, ėjo 1. K, J, DŽ iter. dem. rišti 1. | refl. K. 2. iter. dem. rišti 3: Rišinė[ja] karvę mun po langais, begėdė Krš. 3. iter. dem. rišti 10: Vaikas rankose rišinėjo virvutę rš. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įri …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surišinėti — 1. K iter. dem. surišti 2: Vos surišinėjau kūliokėlius del pastogių, stiegiant stogą J. 2. refl. iter. dem. surišti 14 (refl.): Nesusirišinėk su tais draugais Ck. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užrišinėti — K, DŽ1; SD162, N iter. dem. užrišti. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; išrišinėti; nurišinėti; parišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrišinėti — iter. dem. įrišti: 1. K. 2. SD1198. | refl. SD1198. rišinėti; aprišinėti; atrišinėti; įrišinėti; išrišinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”